Internat

SOSW Oświęcim
A A A

15 maja 2024

15 maja 2024
Aktywny wypoczynek
 Grupa II i V na „siłowni pod chmurką” pod opieką pani Sylwii i pani Agnieszki.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat