Internat

SOSW Oświęcim
A A A

XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny " Mieszkam w Beskidach"

XX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny " Mieszkam w Beskidach"
Kolejny raz pod opieką pani Barbary Michałowskiej, Iwony Pasternak i Agnieszki Sawery nasi wychowankowie wzięli udział
w XX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”. Ich prace zdobyły 8 wyróżnień oraz 3 miejsca honorowane.
 
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej,
                             
Towarzystwo Aktywności Społecznej „Zwyczajni” w Świnnej

HONOROWY PATRONAT: Śląski Kurator Oświaty, Wójt Gminy Świnna

W pierwszym etapie jubileuszowej XX edycji wzięło udział 8500 uczestników z południowej Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy.
W drugim etapie pod ocenę jury trafiło prawie 4 tysiące prac plastycznych wykonanych różnymi technikami.

 
NAGRODY
Ewelina Niedziela- I miejsce
Magdalena Kozłowska-- II miejsce
Tomasz Zgudziak- III miejsce

WYRÓŻNIENIA (8)
Jacek Flasz
Justyna Dusik
Sandra Iskierka
Klaudia Palka
Damian Kiszka
Maria Kozłowska
Anna Skwarczyńska
Joanna Merek


 

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat