Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Rekrutacja


Rodzice (opiekunowie) starający sie o przyjęcie dzieci do internatu powinni dostarczyć kierownikowi internatu następujące dokumenty:

1. Skierowanie ze Starostwa lub pisemną prośbę (druk w załączeniu).
2. Odpis aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania stałego.
3. Dokumenty poświadczające źródła dochodu.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat