Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Rekrutacja


Rodzice (opiekunowie) starający się o przyjęcie dzieci do internatu powinni dostarczyć kierownikowi internatu następujące dokumenty:

1. Skierowanie ze Starostwa lub pisemną prośbę (druk w załączeniu).
2. Odpis aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania stałego.
3. Dokumenty poświadczające źródła dochodu.


Wniosek należy złożyć w sekretariacie głównym SOSW na dziennik podawczy.

Do pobrania poniżej lub w formie papierowej  w sekretariacie Szkoły Podstawowej, Branżowej lub u Kierownika internatu

Pliki do pobrania

Szkoła Podstawowa im. Zofii Posmysz

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zofii Posmysz

Internat