SOSW Oświęcim

Tagi

Szukano: kontakt Znaleziono: 3

  1. adres: Obozowa 31, 32-600 Oświęcim
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu jest przeznaczona dla uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat