Internat

SOSW Oświęcim
A A A

Mikołajki

Mikołajki
Co roku przychodzi do nas św. Mikołaj.
I w tym roku obdarował wszystkich prezentami.

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat